Over ons

Toneelkring “Int Wroede ende int Sotte” werd gesticht in het jaar 1941.
De toenmalige onderpastoor mr. SCHOTTE wist enkele jonge mannen warm te maken voor de edele toneelspeelkunst.
Bij het zoeken naar een naam werd inspiratie gevonden bij de Rederijkers uit de 15de en 16de eeuw. “Wroede” betekent wijs, ernstig en verwijst dus naar het ernstige toneel. “Sotte” echter staat voor kluchtig, komedie, boertige… Het “Amoureuze” – wat de literaire strekking uit die periode vervolmaakte, maar die gezien de tijdsgeest niet in de naam van de toneelgroep mocht voorkomen stond voor het liederlijke, het minnespel.
Vrij vlug sloot het gezelschap zich aan bij de toenmalige federatie, het AWT ( Algemeen West-Vlaams Toneel). Van bij de start werd er gekozen om per toneelseizoen ( november – maart ) twee volavond stukken te brengen. Door de jaren heen werd er deelgenomen aan verschillende toernooien. Zo was er de vierjaarlijkse deelname aan het Provinciaal toneeltoernooi en waren er meerdere deelnames aan de Gouden Meeuw wedstrijd van Opendoek West-Vlaanderen.

In 1991 werd 50 jaar Int Wroede ende int Sotte gevierd. Een heel mooi gestoffeerd feestprogramma, met als hoogtepunt de uitgave van een “Gulden Gedenkboek – 50 jaar toneel” hebben van deze markante gebeurtenis een stimulans gemaakt om verder door te gaan.

Op 21 maart 2005 overleed Joris VANBELLE, een van de pioniers en stichtend lid. Decennia lang was hij de voorzitter van het gezelschap, waar zijn openingszin “Ik verklaar de vergadering voor geopend” steevast op applaus werd onthaald.

Op 30 augustus 2006 werd Int Wroede ende int Sotte gemachtigd de titel “Koninklijke” te voeren.

De kring heeft de tand des tijd – zij het met ups en downs – goed doorstaan, wat in deze hectische samenleving niet altijd evident is. Vorming en opleiding staan den ook hoog in het vaandel.